Ген аграрно-хліборобської цивілізації території сучасної України як маркер релігійних вірувань

      Ген аграрно-хліборобської цивілізації території сучасної України як маркер релігійних вірувань Дослідження статті визнані та введені до наукового обігу відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.  Бюлетень «Українське релігієзнавство» № 83. Анотації. В статті О. Завалія на основі аналізу досліджень провідних іноземних та вітчизняних науковців, розглянуто питання витоків землеробської культури території…