Збереження Української НАЦІЇ потребує об’єднання різних культів і створення єдиної релігії — РЕЛІГІЇ ПРИРОДИ — природної релігії спадкоємці якої язичницька, рідновірська віри українського народу, заради збереження Держави Руси-України.
Кому вигідно розділяти українців? За раді чого ми повинні об’єднатися?
Є нація є віра, нема нації — нема віри. Нація понад усе, і це первинне…
Рідновірство розрізняється між собою в різних народів, але вони єдині в тім, що Природа, Земля, Бог, Всесвіт  і їхні народи, що іх вшановують, перебувають у нерозривному взаємному Спорідненні. Ця подібність світогляду відображаєтся в мові, мисленні, звичаях і укладі життя людини, його родини, роду, народу, суспільства. Рідновірське, Язичеське світосприймання є наслідок дії в зовнішньому світі єдиних «природніх» законів світобудови. Нинішнє Рідновірство є спадкоємцем минулої Віри наших пращурів й відрізняється від Неї лише сприйняттям тих же самих законів. Воно є «новим» настільки, наскільки нові засоби вираження цих законів. Людина, що дотримується рідновірського світогляду, рідновірського світорозуміння і діючи відповідно, і є Рідновір — язичник. Ми переконані, що пряма передача споконвічної язичницької традиції відбувається нерозривно — як через знання, так і через живу мову, звичай, уклад життя народу. Уважний і неупереджений спостерігач завжди відшукає в сучасності не тільки сліди рідної віри, але саму рідну Віру, якщо буде з належною повагою сприймати те, що його оточує. Рідновірство відрізняється відсутністю як реального або міфологічного засновника (воно існувало завжди), так і догматичної бази. Канони і сувора система обрядовості не існували і на початковому етапі формування язичництва, коли відбулося об’єднання різнорідних культів природи, культів родових і племінних божеств.
Християнство змогло здолати язичництво на Русі тільки тоді, коли останнє переродилося з щиросердного, вродженого ПРИРОДОШАНУВАННЯ в Кумирошанування. Якщо відроджувати Рідну Віру, то відроджувати  природну форму Рідної Віри. ЕКОЛОГІЧНУ РЕЛІГІЮ ПРИРОДИ. Протиставлення цьому — сучасна ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА, загроза вимирання людства на наший планеті.
Всі релігії, яки існували і існують в Світі є в Природі, не поза неї. Вона дивиться на них безпристрасно, не реагує ні яким чином, знаючі що вони підуть в небуття, як пішли тисячі штучних релігій до них, так підуть і ці,  після них. ПРИРОДА є Все, Божественна, Вічна, Необмежна…
Найвищою ідеєю українського Рідновірства є філософія вічного життя, славлення Божественної Природи, створення раю на землі.
Дві найбільші течі Рідновірів в Україні Рунвіра та Рідна Віра — Язичництво приблизно рівне по кількості віруючих. Але бачим  протистояння, поборювання, взаємні образи. Нам потрібна сінергія, замість цього — витрачають енергію на взаїмо знищення, забувая при цьому що головне Нація, Русь – Україна. НАЦІЯ первинне, не буде НАЦІЇ не буде Рідної Віри ….

                         Статистика: на 1 січня 2016
Кількість організацій

(Рідновірів-Язичніків, Рунвіри)
Язичники                                                   71    громада
Рунвіра                                                      73    громади
для зрівняння:
Іудеї                                                           382 організації
Мусульмани                                              727
Християни:
Українська православна москов.        12806
Київський патріархат                             4685
Римо католики                                       1104
Греко-католики                                      3917
Автокефальна правосл                        1247
Російски                                                     31
За кордоном                                              33
Інші православні                                     104
Старообрядні православні                       69
Всего                                                    23996      організацій
Християнські секти                               8517

Всего христіян                                    32513      організації     +  605 монастирів в                                                                                         Україні

Приводячи цю статистику ми хотіли показати в якому оточенні ми є.
Необхідності в коментарях немає!

БУЗІЛ